Субота, 19.01.2019, 05:23
Вітаю Вас Гість | RSS

Освіта Диканщини

Меню сайту

КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора

Великорудківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Диканської районної ради Полтавської області

Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Великорудківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Диканської районної ради Полтавської області

38540 Полтавська область, Диканський район, с. Велика Рудка, вул. Миру, буд. 10.

 

Найменування посади та умови оплати праці:

Директор

Посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за № 1130/11410, зі змінами та доповненнями,надбавки та доплати відповідно до постанови №373 від 23.03.2011, постанови №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

 

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:

посаду керівника закладу загальної середньої освіти може займати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психологічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Для участі у конкурсі кандидат у визначений термін подає такі документи:
1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

5) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

6) довідку про відсутність судимості;

особовий листок по облік

7) мотиваційний лист довільної форми;

Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральної якості тощо.

Оригінали паспорту, ідентифікаційного коду та диплому про освіту пред'являються кандидатами при поданні документів.

Особи, які не відповідають кваліфікаційним вимогам, а також ті, які не подали повного пакету документів, до конкурсного відбору не допускаються.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії протягом 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Кінцевий термін подання документів: 11 січня 2019 року до 15:30 годин.

Місце подання документів: 38500, смт Диканька, вул. Незалежності, 117, ІІ поверх, приймальня відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації .

 

Дата, місце початку проведення конкурсного відбору: 38500, смт Диканька, вул. Незалежності, 117, ІІ поверх, відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту райдержадміністрації 22 січня 2019 р. о 10:00 год.

 

Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору: головний спеціаліст відділу Серга Тетяна Василівна, (05351)91167, dicrn@ukr.net.

 

 

Перелік тестових питань на перевірку законодавства України у сфері освіти для проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора школи

 

1

Який сучасний документ регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

2

Яким нормативним документом визначено основні принципи охорони дитинства.

3

Яким державним документом встановлено обов’язковість повної загальної середньої освіти.

4

Яким нормативним документом визначено види освіти?

5

Що являє собою інформальна освіта?

6

Яким нормативним документом визначено модернізацію структури, змісту та організацію освіти на засадах компетентнісного підходу?

7

Якими нормативними актами регулюються трудові відносини в системі загальної середньої освіти?

8

Хто контролює якість освіти за новим законом?

 

9

Хто укладає та розриває трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти?

10

Яким нормативним документом визначені державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на відповідному рівні загальної середньої освіти та гарантії держави у її досягненні?

11

Хто затверджує Положення про атестацію педагогічних працівників?

12

Хто є учасниками освітнього процесу закладів загальної середньої освіти?

13

Хто відповідає за збереження здоров’я і життя дітей у закладі загальної середньої освіти?

14

Продовжте фразу «Колегіальним органом управління закладу загальної середньої освіти є…»

15

Назвіть види освіти згідно Закону України «Про освіту».

16

Хто затверджує штатний розпис комунальних закладів загальної середньої освіти?

17

Який орган здійснює контроль за охороною здоров'я та якістю харчування учнів (вихованців)?

18

Хто встановляє норми та порядок організації харчування учнів (вихованців) у закладах загальної середньої освіти?

19

Особа має право здобувати освіту в різних формах або поєднуючи їх. Які форми здобуття освіти пропонує Закон України «Про освіту»?

20

Хто відповідає за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечує якості освіти на відповідній території, забезпечує доступності дошкільної та початкової освіти?

21

Чи вірним є твердження, що місцеві органи управління мають повноваження на проведення атестації закладів загальної середньої освіти?

22

Продовжити фразу стосовно закладів загальної середньої освіти «Фінансування освітньої діяльності з державного бюджету може здійснюватися шляхом надання освітніх субвенцій, які відповідно до Бюджетного кодексу України та закону про Державний бюджет України на відповідний рік можуть спрямовуватися на:….

23

На який період розрахована Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»?

24

Що таке інституційний аудит закладу?

25

Що таке Національна рамка кваліфікацій?

26

Яка має бути загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років?

27

Хто обирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації педагогічного працівника?

28

У який термін розглядаються звернення, які не потребують додаткового вивчення?

29

Чи потрібно реєструвати усне звернення громадян на особистому прийомі?

30

Згідно Національної доктрини розвитку освіти в Україні що є результатом впровадження елементів нових технологій?

31

У чому сутність сертифікації педагогічних працівників?

32

«За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:» продовжіть думку у площині загальної середньої освіти.

33

Хто затверджує структуру навчального року у закладі загальної середньої освіти?

34

Назвіть типи закладів загальної освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти та терміни навчання в них.

35

Які нові форми атестації педагогічних працівників передбачені в Новій українській школі?

36

Які форми освіти можна запровадити у даному навчальному закладі.

37

При якій кількості учнів в класі організовується індивідуальне навчання?

38

Хто проводить облік дітей шкільного віку?

39

Який орган ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу?

40

Що лежить в основі педагогіки партнерства, визначені Концепцією Нової української школи?

41

Що належить до повноважень керівника закладу освіти?

42

Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти?

43

Що собою являє зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника, що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

44

Чи мають право батьки обирати освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти?

45

Чи має право навчальний заклад оприлюднювати на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

Зразки ситуаційних завдань

  1. Кінець серпня. У кабінет директора школи приходять учні майбутнього10-го класу і просять призначити класним керівником Марію Петрівну, яка користується повагою серед цих учнів. Якими мають бути дії директора?
  2. Учні 6-го класу в минулому році вивчали німецьку мову. З нового навчального року батьки цих учнів звернулися з проханням замінити вивчення німецької мови на англійську. Якими мають бути дії директора?
  3. До директора школи звернулась громадська організація з питання оренди в позаурочний час спортивного залу школи для проведення спортивних змагань серед дорослих. Якими мають бути дії директора?
  4. Батьківська громадськість звернулася з листом до директора школи з приводу покращення харчування їх дітей в шкільній їдальні, мотивуючи скаргами дітей на несмачні, (холодні, дорогі, тощо) сніданки. Якими мають бути дії директора?
  5. Сільський голова звернувся до адміністрації школи допомогти у прибиранні території парку під час освітнього процесу. Якими мають бути дії директора?

Ситуаційні завдання розв’язуються письмово. Усі кандидати розв’язують однакові ситуаційні завдання. На виконання ситуаційного завдання відводиться до 30 хвилин.

 

Критерії оцінювання тестувань і завдань

Із загального переліку питань у спосіб, визначений конкурсною комісією, для кожного учасника тестування обирається 15 тестових питань. Кожне питання передбачає три варіанти відповіді, один з яких є правильним. У разі обрання кандидатом більш як одного варіанта відповіді тестове питання вважається неправильно розв’язаним.

Для визначення результатів письмового тестування використовується така система оцінювання: за кожну правильну відповідь виставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (більше 50 %).

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2 бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;

0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає законодавству України у сфері освіти, які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання посадових обов’язків;

1 бал - кандидатам, професійна компетентність яких відповідає вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання посадових обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

Загальна кількість балів, яку набрав кандидат на посаду директора школи складається з: кількість балів за правильні відповіді тестових питань, середній бал за вирішення ситуаційних завдань та середній бал за проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти.

 

СПИСОК

претендентів, які допущені до участі у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади директора

Великорудківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Диканської районної ради Полтавської області

 

1.Чорновол Лариса Мусіївна – заступник директора з навчально-виховної роботи Великорудківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Диканської районної ради Полтавської області

ПЕДПРЕСА
Календар
«  Січень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Архів записів